laboratorní diagnostika a veterinární poradenství pro malá zvířata po celé České republice i v zahraničí.

PORADENSTVÍ NONSTOP | PORADENSTVÍ ZDARMA

Akce

Sleva na vyšetření
koťat před odchodem
Sleva na vyšetření
vzorků odevzdaných na výstavě
Sleva pro členy
spolupráce pro ZO

Novinky

* 20.05.2017

Novinky od května 2017

● tématické přednášky pro chovatele, ZO, útulky a širokou veřejnost
návštěvy u chovatelů doma a v útulcích
● poradenství a řešení zdravotních problémů v chovu nebo útulku (např.: zoohygiena, zdravotní stav zvířat, výživa)
● zasílání aktualit na webové stránky ZO
● informace na FB (novinky, události, ankety)

Vzhledem ke zrušení Imunochromatografického testu pro diagnostiku Chlamydophila felis výrobcem se bude Chlamydophila spp. vyšetřovat pouze Real Time PCR metodou.

* 14.05.2017 Vloženy Všeobecné informace k odběru a Postup při odběru vzorků a Prohlášení.


* 12.01.2017 Vytvořena tabulka výstav pro rok 2017 , kterých se zúčastníme.


* 14.12.2016 Diagnostická laboratoř Sevaron Poradenství pomáhá v akci Strom kočičích přání - Vánoce 2016


* 04.05.2016 Diagnostická laboratoř Sevaron Poradenství pomáhá v akci Strom kočičích přání - jaro 2016


* 29.06.2016 Doplněny aktuální certifikáty.


* 10.12.2015 Vytvořena tabulka výstav pro rok 2016 , kterých se zúčastníme.


* 27.10.2015 Aktualizován seznam výstav pro rok 2015, kterých se zúčastníme.


* 23.09.2015

Do konce listopadu 2015 je možné využít slevu 15% na stanovení krevní skupiny u koček z krve

* 23.04.2015 Diagnostická laboratoř Sevaron Poradenství pomáhá v akci Strom kočičích přání - jaro 2015


* 16.04.2015 Aktualizován ceník genetických vyšetření a původců infekčních onemocnění. Nové ceny od 1.4.2015


* 05.03.2015 Aktualizován seznam výstav pro rok 2015, kterých se zúčastníme.


* 01.02.2015 Aktualizován seznam výstav pro rok 2015, kterých se zúčastníme.


* 06.01.2015 Vložen seznam výstav pro rok 2015, kterých se zúčastníme.


* 28.10.2014 byl aktualizován seznam výstav pro rok 2014, kterých se zúčastníme.


S platností od 1. 4. 2014 se NA GENETICKÁ VYŠETŘENÍ
NEVZTAHUJÍ ŽÁDNÉ SLEVY!

* 09.06.2014 AKCE KOŤATA -

* ARCHIV ZPRÁV
Akce a slevy

Sleva vystavovatelům

Diagnostická laboratoř nabízí 12% slevu na vyšetření vzorků odevzdaných na výstavě :

Nejbližší výstava : Brno, 24. – 25.06.2017

Žádanka k vyšetření 


 

Seznam výstav, kterých se naše laboratoř účastní, a kde je možné vzorky se žádankou předat.

Sleva chovatelům

Diagnostická laboratoř nabízí 10% slevu na vyšetření pro členy základních organizací v ČR (nevztahuje se na: genetická vyšetření, vyšetření Chlam + Herpes + Calici virus + Mycoplasma PCR metodou a na kity krevní skupiny pro vyšetření koťat):

Informace pro předsedy

Informace pro členy

Seznam členů ZO

Seznam ZO, jejichž členům poskytujeme slevu na vyšetření.

Odborní veterináři poskytují konzultační činnost v oblasti prevence onemocnění prasat a drůbeže, která zahrnuje: * komplexní diagnostiku zdravotního stavu
* zajištění klinické, patologicko-anatomické a laboratorní diagnostiky na všech úrovních procesu produkce prasat, od vlastní stáje, přes depistáž ve zpracovatelském průmyslu až po interpretaci výsledků
* provedení zoohygienických měření, vyhodnocení mikroklimatu stáje a ostatních chyb technologie včetně vypracování návrhu řešení
* s ohledem na situaci v chovu vypracování preventivních a léčebných opatření
* zajištění bakteriálních kmenů pro výrobu autogenních vakcín
* kontrolu účinnosti realizovaných preventivních a léčebných opatření
* zhodnocení ekonomické rentability provedených preventivních a léčebných opatření
* optimalizace managementu a struktury farmy
* zajištění odborných školení a zácviku pracovníků v chovech prasat, zahrnující nejnovější domácí i světové informace a trendy v oblasti produkce prasat
* publikační činnost« zpět

Sevaron Poradenství s.r.o., Palackého třída 163a, 612 00 Brno, tel.: +420 541 426 376, fax: +420 541 426 371, laborator@sevaron.cz 

Copyright © Sevaron Poradenství s.r.o. | design & update : Nikola Arcanidu